TransLT

translt_logoTransLT este un program special dezvoltat pentru realizarea calculului parametrilor de transformare şi transformarea coordonatelor între două sisteme de coordonate într-un mod practic şi rapid. Programul se adresează în principal specialiştilor ce utilizează tehnologia GPS pentru realizarea lucrărilor geodezice.

TransLT este o aplicaţie care oferă utilizatorului următoarele trei funcţionalităţi majore şi anume:

 • Calcularea parametrilor de transformare între două sisteme de coordonate;
 • Transformarea coordonatelor între două sisteme de coordonate;
 • Desenează poligoane, căi (trasee) sau puncte în Google Earth.

Pentru a uşura operarea cu multitudinea sistemelor de coordonate de referinţă existente, TransLT conţine un modul care extrage informaţii din baza de date EPSG.

Interfaţa programului este intuitivă, uşor de utilizat, datele se pot importa direct dintr-un fisier de tip text sau csv, de asemenea programul permite salvarea fişierelor cu modificarile efectuate pentru fiecare pas al tramsformării.

Ce e nou in TransLT 3.0

General

 • Începând de la această versiune programul funcţionează cu caractere Unicode şi a fost realizată şi versiunea pe 64-bit cu menţiunea că precizia de calcul pe 64-bit este mai mică decât cea pe 32-bit. În Windows-ul pe 64-bit numerele reale au alocate 64 biţi (15-16 cifre semnificative) iar în Windows-ul pe 32-bit au alocate 80 biţi (19-20 cifre semnificative).
 • A fost schimbat numele secţiunii din Transformări în paşi în Transformări universale iar paşii de transformare ai unui model de transformare se numesc acum operaţii cu coordonate.
 • Pentru toate fişierele text se poate alege la salvare tipul de encodare: Unicode big endian, Unicode, UTF-8 sau ANSI.
 • La toate tabelele cu coordonate în meniu contextual au fost introduse următoarele comenzi: salvare în fişier, adăugare a unui fişier, încărcare din fişier, export cătreMicrosoft Excel sau Microsoft Word, căutare text în tabel, renumerotare puncte, potrivire automată şi redimensionare.
 • Datele introduse in tabele sunt reţinute ca texte neformatate. La intrarea în editarea celulei textul este afişat neformatat iar la ieşirea din editarea celulei textul este afişat formatat conform numărului de zecimale setat la opţiuni. Prin reţinerea în tabele a acestor texte neformatate se pot realiza transformări de coordonate fără alterarea preciziei de calcul la transformările inverse.
 • Pentru toate secţiunile cu transformări de coordonate a fost introdus butonul pentru transformarea inversă. Acest buton este activ doar pentru transformările pentru care acest lucru este posibil.
 • La toate secţiunile de calcul coordonate: Transformare 1D, Transformare 2D, Transformare 3D şi Transformări universale s-a introdus posibilitatea de a edita tabelele de coordonate din ambele sisteme.
 • A fost adăugată proiecţia „Tunisia Mining Grid” cu codul metodă EPSG 9816.
 • Au fost adăugate griduri folosite în Franţa cu codurile metodelor EPSG: 9644 şi 9655.
 • Pentru formatul de fişier grid Ntv2 (fişierele cu extensia gsb) a fost introdus şi tipul de fişier ce corectează cotele h (cazul AUSGeoid09), cod metodă EPSG 1048.
 • A fost adăugat fişierele grid cu formatul EGM2008, cod metodă EPSG 1025.
 • La toate căsuţele cu parametrii de transformare 1D, 2D sau 3D s-a introdus butonul pentru calculul parametrilor pentru transformarea inversă. Butonul este activ doar pentru transformările care suportă acest calcul. Precizăm că exista cazuri în care transformarea inversă poate fi aplicată dar calculul parametrilor pentru transformarea inversă nu este posibil.
 • La ferestrele de vizualizare 2D şi 3D butoanele din interiorul ferestrei dispar atunci când nu mai sunt folosite şi reapar la trecerea cu Mouse-ul peste ele.
 • La vizualizarea 3D s-a introdus localizarea şi focusarea automată a punctelor afişate.
 • A fost introdusă o nouă funcţionalitate privitoare la desenarea rapidă a unui poligon în Google Earth folosind coordonate din sistemul de proiecţie. Această comandă este utilă pentru persoanele care nu au cunoştinţe din domeniul geodeziei, ea poate fi utilizată pentru desenarea parcelelor ce au coordonate în sistemul de proiecţie (coordonatele din cadastru). Comanda poate fi utilizată de agenţi imobiliari, funcţionari bancari, proprietarii parcelelor, etc.
 • La deschiderea multiplă a programului acum se pot face modificări pentru modelele de transformare din toate ferestrele deschise, salvarea este făcută pentru ultima fereastră închisă. În acest caz pentru evitarea pierderii unor modele de transformare s-a introdus un mesaj de atenţionare la închiderea ferestrei programului principal.
 • Pentru utilizatorii din România a fost creat fişierul grid „EGG97_QGRJ_&_zitaBucx.gsb”, fişier cu formatul Ntv2 ce conţine cele două griduri ANCPI: „EGG97_QGRJ.GRD”utilizat pe tot teritoriul ţării şi „zitaBucx.grd” utilizat pentru Bucureşti. Crearea acestui fişier a fost făcută pentru a realiza într-o singură operaţie cu coordonate la transformarea cotelor, punctele sunt căutate prima dată în subgridul zitaBucx iar dacă acestea nu sunt găsite sunt căutate în gridul principal EGG97_QGRJ.

Apelarea externă

 • La conversia fişierelor de coordonate a fost introdusă opţiunea de a utiliza modelul de transformare în sens direct sau invers, opţiunea este valabilă doar pentru modelele de transformare inversabile. Tot la această comandă sunt acceptate şi fişiere cu multiple modele de transformare, fişiere cu extensia mtrs.
 • A fost introdusă posibilitatea de a converti şi fişierele cu entităţi şi apoi de a desena entităţile în Google Earth.
 • Pentru a vedea toate opţiunile programului la apelarea externă introduceţi în fereastra „Command Prompt” următoarea comandă: „TransLT.exe” „/h”.
 • Începând de la această versiune au fost create două librării DLL pe 32-bit şi pe 64-bit prin care se pot realiza transformări de coordonate şi desenări de entităţi înGoogle Earth prin implementarea acestora în programele dumneavoastră. Informaţii suplimentare despre utilizarea librăriilor „TransLT.Win32.dll” şi „TransLT.Win64.dll”le găsiţi la Utilizare librarii DLL.

Opţiuni

 • A fost introdusă posibilitatea de a selecta şi operaţiile cu coordonate EPSG favorite.
 • Pentru encodarea fişierelor text se poate alege valoarea implicită a tipului de encodare.
 • Pentru vizualizarea rapoartelor privind calculul parametrilor se poate alege formatul ca fiind: Text simplu, Text formatat RTF sau Pagină Web.
 • A fost introdusă atât posibilitatea de a selecta dimensiunea paginii, orientarea paginii şi marginile, setări folosite la salvarea rapoartelor în format rtf sau html cât şi la exportul tabelelor în Microsoft Excel sau în Microsoft Word.
 • A fost introdusă posibilitatea de a reafişa mesajele ascunse.
 • La vizualizarea 3D se poate alege daca sunt desenate sau nu continentele, graniţele ţărilor sau hidrografia.
 • Pentru desenele în Google Earth se pot alege unităţile de măsură pentru suprafeţe şi distanţe, setare folosită în cazul determinărilor de suprafeţe şi lungimi făcute de program.
 • Pentru exportul coordonatelor din tabele în Microsoft Office (Excel sau Word) au fost introduse opţiuni privind acest export.
 • Acum se poate alege abrevierea pentru axele coordonatelor geocentrice, geografice sau plane.
 • Au fost introduse butoane prin care asupra opţiunilor de configurare se pot realiza următoarele acţiuni: încărcarea valorilor implicite, salvarea în fişier şi încărcarea din fişier.

Calcul parametri

 • La calcul parametrilor au fost introduse butoane pentru a sări de la un buton la altul în ordinea efectuării calculelor.
 • Punctele de la transformarea 3D din tabelul cu punctele comune din sistemul A şi B pot fi vizualizate: 2D, 3D sau în Google Earth.
 • Pentru toate tabelele cu punctele comune acum se pot vizualiza şi vectorii de la sistemul A la sistemul B.
 • La pagina cu Sistemul A la calcularea coordonatelor aproximative (N,E,H) a fost introdusă încă o metodă de transformare 3D şi anume transformarea conformă Helmert cu 7 parametri.
 • Modele de transformare
 • La proprietăţile modelului de transformare au fost introduse şi denumirile alternative ale axelor Nord şi Est pentru sistemul iniţial şi final. Tot aici au fost introduse butoane pentru inversarea proprietăţilor celor două sisteme şi pentru selectarea din baza de date EPSG a proprietăţilor sistemului iniţial şi final.
 • În meniul contextual din lista cu modelele de transformare a fost introdusă posibilitatea da a copia şi apoi insera un model.
 • Pentru modele de transformare inversabile se poate inversa modelul.
 • În meniul contextual precum şi la calculul coordonatelor folosind modele de transformare a fost introdus testul de validare a modelului în sensul de a verifica dacă înşiruirea sistemelor de coordonate trecând prin toate operaţiile cu coordonate este corectă.
 • La testul de transformare pentru un punct acum pot fi făcute transformări dintr-un sistem într-altul în patru variante, şi anume: din sistemul A în B şi apoi din nou în A, de la A la B, de la B la A şi din B în A şi apoi din nou în B. Pentru cazurile în care este folosit testul şi dus-întors se afişează şi diferenţa rezultată din calcul între coordonatele din sistemul din care a plecat transformarea şi coordonatele calculate prin transformarea dus-întors.
 • Toate modelele din listă pot fi salvate într-un fişier, de asemenea pot fi încărcate în listă fişierele ce conţin unul sau mai multe modele, fişiere cu extensia mtrs.
 • La afişarea proprietăţilor modelelor ce sunt preluate din baza de date de pe internet este afişat în tabel şi informaţia despre model dacă este reversibil sau nu.
 • La publicarea unui model de transformare în baza de date de pe internet a fost eliminată obligativitatea introducerii unui punct de test şi a fost introdusă posibilitatea de a adăuga sau nu maxim 10 puncte calculate cu modelul de transformare.

Operaţii cu coordonate

 • La proprietăţile operaţiei cu coordonate se pot introduce atât numele metodei precum şi codul EPSG. De asemenea pot fi vizualizate informaţiile despre operaţia cu coordonate din baza de date EPSG conform codului introdus.
 • La secţiunea Transformare cu parametri pentru transformările ce nu sunt inversabile a fost introdusă posibilitatea de a introduce parametrii şi pentru calculul invers.
 • La secţiunea Translatare cu fişier grid a fost introdusă o listă în care sunt afişate informaţiile despre fişierul grid selectat. Informaţiile sunt preluate din fişierul „_About_grids.mdb” instalat în directorul „Grids”. Tot aici a fost introdusa posibilitatea de a vizualiza proprietăţile fişierului grid selectat, inclusiv a subgridurilor din fişierele gsb (format Ntv2).
 • La secţiunea Formule proprii a fost introdusă posibilitatea de a introduce şi formulele pentru calculul invers. Tot aici au fost introduse încă patru funcţii noi, şi anume: TanH, ArcSinH, ArcCosH şi ArcTanH.
 • Pentru operaţiile cu coordonate a fost introdus încă un mod de calcul pentru translatări. În această nouă secţiune au fost introduse următoarele metode de translatare:
  – Rotaţie longitudine – Cod metodă EPSG 9601;
  – Translatare pe verticală – Cod metodă EPSG 9616;
  – Translatare pe verticală şi înclinare – Coduri metodă EPSG: 9657 şi 1046;
  – Translatare geografice 2D – Cod metodă EPSG 9619;
  – Translatare geografice 2D cu altitudine – Cod metodă EPSG 9618;
  – Translatare geografice 3D – Cod metodă EPSG 9660;
  – Conversie geografice 3D la 2D – Cod metodă EPSG 9659;
  – Geografice 2D inversarea ordinii axelor – Cod metodă EPSG 9843;
  – Geografice 3D inversarea ordinii axelor – Cod metodă EPSG 9844;
  – Schimbarea direcţiei axei verticale;
  – Schimbarea direcţiilor axelor orizontale;
  – Schimbarea direcţiilor pentru toate axele;
  – Schimbarea unităţii axei verticale;
  – Schimbarea unităţilor axelor orizontale;
  – Schimbarea unităţilor pentru toate axele.

Lucrul cu baza de date EPSG

 • Pentru metoda cu codul 1049 „P6 (I = J-90°) Seismic Bin Grid Transformation (Left-handed)” sunt preluaţi parametrii pentru transformările 2D.
 • La alegerea unei operaţii cu coordonate din baza de date EPSG la filtrare a fost introdusă şi posibilitatea de a selecta doar operaţiile de tipul translaţii „Translatare generală”.
 • La căutarea operaţiilor cu coordonate sau a CRS-urilor din baza de date EPSG a fost introdusă posibilitate de a filtra şi după codul metodei.
 • La descrierea operaţiei cu coordonate din baza de date EPSG se pot afişa într-o fereastră informaţiile despre CRS-urile sursă şi destinaţie.
 • La căutarea rutelor dintre CRS-urile din baza de date EPSG atunci când sunt găsite aceleaşi operaţii cu coordonate ce au versiuni diferite se ia ca operaţie iniţial selectată pe cea cu versiunea cea mai mare.

Erori corectate

 • Eroare de citire a unor unghiuri exprimate în sexagesimale (DMS) din baza de date EPSG.
 • Eliminare eroare calcul pentru proiecţiile cu codurile metodelor EPSG:
  – Lambert Conformal Conic (2SP) – Cod metodă EPSG 9802;
  – Lambert Conformal Conic (2SP) Belgium – Cod metodă EPSG 9803.
 • La crearea modelelor de transformare din baza de date EPSG pentru operaţiile ce utilizau metoda EPSG cu codul 9633 „Ordnance Survey National Transformation” la formarea operaţiilor cu coordonate se omitea o operaţie suplimentară privind proiecţia dată de CRS-ul de tip proiecţie.
 • La căutarea unei rute prin CRS-urile bazei de date EPSG intersectarea ariilor acestora era făcută incorect atunci când pe zona de la vest la est exista valoarea 180° între acestea.